SUSIJĘ STRAIPSNIAI

4 galvos širdies rankos ir sveikatos įkeitimo pusės

Nurodo, jog G. Bendra G. Prašo nustatyti neveiksnumą tam tikrose srityse remdamasi m.

4 galvos širdies rankos ir sveikatos įkeitimo pusės

Nurodė, jog G. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba G. Manytina, jog G. Mano, jog G. Jis nevaikšto, negeba atsisėsti lovoje be kito asmens pagalbos, gali pasėdėti, pasodintas kitų asmenų ir tik turėdamas tvirtą atramą, jį reikalinga vartyti lovoje, atlikti procedūras pragulų profilaktikai ir pasirūpinti asmens higiena. Pasak G. Pakarklis pateikė atsiliepimą, jog neprieštarauja pareiškimui, nurodė, jog m.

Parodė, jog m.

4 galvos širdies rankos ir sveikatos įkeitimo pusės

Gydymo įstaigose sutuoktinis prabuvo iki m. Sugrįžus į namus sutuoktinio sveikatos būklė negerėja, jis nekalba, nelabai supranta, kas vyksta aplinkoje, be kitų asmenų pagalbos negali atsikelti iš lovos, be pagalbos negali atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį, savarankiškai pavalgyti, negali visiškai savimi pasirūpinti.

This is Very Important message - Fr. Isaac Mary Relyea Living The Fatima Message in the Family

Sutuoktinis žiūri televizorių, tačiau ar supranta turinį, nėra aišku. Ji sutuoktinį slaugo, prižiūri, rūpinasi jo buitimi ir sveikata, taip pat prižiūri ir visą jų turtą.

4 galvos širdies rankos ir sveikatos įkeitimo pusės

Nurodė, jog abu gyvena sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausančiame name, be to, abu yra įsigiję ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomo turto žemės, traktorių. Paspirgėlis palaiko pareiškėjos pareiškimą dėl visų prašomų sričių, kuriose G. Pakarklis pareiškimą prašo tenkinti.

Patvirtino, jog buvo nuvykęs m. Žindulienė neprieštarauja pareiškėjos prašymui, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir nurodytas aplinkybes.

4 galvos širdies rankos ir sveikatos įkeitimo pusės

Papildomai nurodė, jog šiuo metu yra imtasi priemonių dėl prašomo pripažinti neveiksniu asmens buities pritaikymo jo poreikiams. Pakartotinai G. Nuo m.

4 galvos širdies rankos ir sveikatos įkeitimo pusės