Perdegimo sindromas

TLK liga koduoja hipertenziją, Nervų sistemos ligos

Apibrėžimas Perdegimo sindromas pirmiausia iškilo kaip socialinė, o ne medicininė problema.

ar jie suteikia negalią dėl hipertenzijos

XX am­žiaus 7-ojo dešimtmečio viduryje buvo pradė­tas plėtoti teorinis perdegimo sindromo mode­lis, dėmesį skiriant socialinėms ir asmeninėms etiologinėms priežastims. Iš pradžių perdegi­mas laikytas daugiau asmenine nei organiza­cijos problema. Vėliau mokslininkai sukūrė standartizuotus tyrimo metodus, todėl perde­gimo fenomenas imtas plačiai tyrinėti įvairio­se šalyse.

Etapo trukmė nuo kelių mėn. Biguanidų leistina paros dozė 3,0 g. Etapo trukmė iki kelių ar keliolikos metų.

Perdegimo sindromas yra psichologinis sin­dromas, išsivystęs kaip specifinis atsakas į ilga­laikį su darbu susijusį stresą ir turintis 3 kompo­nentus — išsekimą, depersonalizaciją ir sumažė­jį darbingumą.

Išsekimas apima tiek emocinių, tiek fizinių išteklių išeikvojimą.

Rimantė Čerkauskienė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorė, Vaikų ligoninės Pediatrijos skyriaus vyresnioji gydytoja vaikų nefrologė. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pediatrijos studijų programą baigė m. Vaikų ligų ir vaikų nefrologės licenciją įgijo m. Tobulinimasis retų ligų srityje.

Depersonaliza­cija ar cinizmas pasireiškia kaip abejingas po­žiūris į pacientą ar darbą 1. Vadinamasis persidirbimo tipas iš­sivysto, kai dirbama vis intensyviau, kol pasie­kiama išsekimo riba, stengiamasi pasiekti tiks­lus, patenkinti ambicijas.

Natalijos Stepanovos hipertenzija

Vadinamasis nepakan­kamai stimuliuojantis tipas išsivysto, kai darbas yra monotoniškas, nemotyvuojantis ir jaučiamas nuobodulys, asmeninio tobulėjimo trūkumas. Va­dinamasis išsekimo tipas nustatomas tada, kai susiduriama su nuolatiniu stresu, pasitenkinimo, pripažinimo trūkumu ir atmetimu 2.

pirmiausia gydyti hipertenziją

Perdegimo sindromas turi neigiamų padari­nių tiek fizinei, tiek psichinei sveikatai. Būdin­gi psichosomatiniai sutrikimai, tokie kaip stiprūs galvos skausmai, gastritas, opos, nemiga, nuo­vargis. Taip pat išsivysto psichopatologiniai su­trikimai, tokie kaip nerimas, obsesinis kompul­sinis sutrikimas, depresija, paranoidinės idėjos, alkoholizmas ar kiti priklausomybių sutrikimai. Dėl lėtinio streso sutrinka imuninės funkcijos ir sumažėja organizmo atsparumas infekcijoms, pa­didėja vėžinių ligų, hipertenzijos, cukrinio dia­beto tikimybė 3.

ar galima gerti metus su hipertenzija

Perdegimas yra palaipsnis procesas, kurio metu progresuoja vidinio idealizmo, energijos ir tikslo praradimas. Kai kurie teoretikai išskiria 4 perdegimo formavimosi fazes: entuziazmas, sta­gnacija, priešinimasis ir apatija 1.

Schemati­nis perdegimo sindromo vystymosi vaizdas pa­teiktas 1 pav.

Nervų sistemos ligos

Paplitimas Kasdieniame darbe gydytojai susiduria su aukštu streso lygiu, jie turi didesnę tikimybę susirgti psichikos sutrikimais, priklausomybės ligomis, nusižudyti 5.

Palyginti su bendrąją populiacija, gydytojai turi 25 proc.

Širdies kraujagyslių ligų prevencija

Be to, verta paminėti, kad vyrų gydytojų savižudybių dažnis yra 1—1,5 karto di­desnis, o moterų gydytojų — 2 kartus didesnis nei bendrojoje populiacijoje 6. Kitame tyrime, kuriame dalyvavo 1 gy­dytojai iš 12 Europos šalių, 43 proc.

Ir tik trečdalis gydytojų pažymėjo žemas vertinimo skalių ribas 7.

hipertenzija yra blogai

Perdegimo sindromo komponen­tų pasiskirstymo dėsningumai pavaizduoti 2 pav. Kalbant apie sąsajas su gyvenamąja TLK liga koduoja hipertenziją, remiantis Danijoje atliktu tyrimu, specialistai, kurie dirba su labiau apleistais, sutrikusiais pa­cientais, dirba mažai apgyvendintose vietovė­se, turi didesnę tikimybę patirti perdegimo sin­dromą 9. Perdegimo sindromo dažnis tarp įvairių spe­cialybių gydytojų pavaizduotas 3 pav.

Я просто хочу посмотреть, что там переменилось за эти годы.