Mokslas + technologija

Mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas. kgb | SLAPTAI - Part 10

Žurnalas pradėtas leisti m. Kasmet išeina 1 tomas 6 numeriai.

Harry Reidas | nightshiftc.lt

Žurnalas yra Lietuvos mokslo periodikos asociacijos narys. The journal publishes scientific articles in Lithuanian, English and other languages.

The journal has been published since vol. The journal is a member of the Association of Lithuanian Serials Gerb. Nuo metų sausio 1 dienos rašykite redakcijai, siųskite straipsnius nauju el. Žurnale Sveikatos mokslai publikuojami straipsniai recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos narių arba ekspertų.

dioscorea hipertenzija lengvi hipertenzijos simptomai

Žurnalo redkolegija naudoja CrossCheck pateiktų rankraščių originalumui nustatyti. The articles in journal Health Sciences are reviewed by two members of Editorial Board or by its appointed experts. The journal Editors use CrossCheck to verify the originality of submitted papers. Straipsniai apie hipertenziją medicinos žurnaluose is powered by the ithenticate software from iparadigms service.

širdies hipertenzijos ultragarsas vaistai į veną vartojami nuo hipertenzijos

Santrauka Ūminis miokardo infarktas viena iš pagrindinių mirties priežasčių Lietuvoje. Gydymo sėkmė priklauso nuo to, kaip greitai atkuriama miokardo kraujotaka. Tyrimo tikslas nustatyti, kiek pacientai delsia nuo ūminio miokardo infarkto simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos, identifikuoti rizikos faktorius, susijusius su delsimu.

Atliktas prospektyvinis anketinis tyrimas individualiai apklausiant pacientų, susirgusių ūminiu miokardo infarktu.

vaistai nuo hipertenzijos ir širdies nepakankamumo vaistai tachikardija su hipertenzija sukelia

Galutinėje analizėje dalyvavo Darbo rezultatai: laiko, praėjusio nuo simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos mediana 25; 75 procentilės buvo 89; min. Išvados: pacientai, susirgę ūminiu miokardo infarktu, per ilgai nesikreipė medicinos pagalbos; nustatyti šie rizikos veiksniai, lemiantys ilgesnę delsimo trukmę: gyvenimas kaime, simptomų pasireiškimas naktį, tikėjimas, jog simptomai susiję su kita liga.

Būtina gerinti visuomenės žinias apie ūminio miokardo infarkto klinikinius simptomus. Įvadas Europoje beveik pusę 47 proc.

Nurodoma, jog Lietuva yra viena iš Europos šalių, kurioje mirtingumas nuo KV Žurnalo tinklalapis: ligų iki 75 m. Lietuvoje iš viso mirė gyventojai, iš jų net 56,5 proc.

Pagrindinis ūminio miokardo infarkto ŪMI gydymo tikslas kraujotakos atkūrimas pažeistoje raumens zonoje. Naudojami įvairūs būdai miokardo perfuzijai atkurti, tačiau bene svarbiausias kriterijus geroms baigtims pasiekti yra kuo trumpesnis laikas, praėjęs nuo simptomų pradžios iki kraujotakos atkūrimo [4]. Maždaug trečdalis mirčių nuo ŪMI ištinka per kelias valandas nuo simptomų pradžios ir dažniausiai dar nespėjus pasiekti ligoninės [5], o ankstyvas gydymas, ypač per pirmą auksinę valandą, lemia mažesnį miokardo raumens pažeidimo plotą, mirtingumą ir negalią [6].

Vis dėlto mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas rodo, jog mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas nuo simptomų pradžios iki kreipimosi į gydymo įstaigą svyruoja nuo kelių minučių iki kelių dienų [7]. Pagalbos delsimą susirgus ŪMI galima suskirstyti į tris fazes: 1 sprendimo laikas tai laikas nuo simptomų atsiradimo iki pasiryžimo ieškoti medicinos pagalbos, 2 laikas nuo pasiryžimo kviesti pagalbą iki pirmo medicininio kontakto, 3 hospitalizavimo laikas tai laikas nuo pirmo medicininio kontakto iki atvykimo į ligoninę ir pagalbos joje [8].

Bene svarbiausias mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas yra pirmasis, kadangi dažniausiai užtrunka ilgiausiai ir gali būti efektyviai sumažintas, jei pacientai identifikuotų ŪMI simptomus ir anksti kreiptųsi pagalbos [9]. Atlikta nemažai tyrimų, kuriais siekiama nustatyti galimas uždelsto kreipimosi priežastis įvairiose šalyse [7, 10 13], tačiau Lietuvoje tokio pobūdžio tyrimų rasti nepavyko.

Mūsų darbo tikslas nustatyti kiek pacientai delsia nuo ŪMI simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos sprendimo laikasidentifikuoti rizikos faktorius, susijusius su uždelstu kreipimusi medicinos pa- Adresas susirašinėti: Ignė Bunevičiūtė, el.

kgb | SLAPTAI - Part 10

Miokardo infarkto rizikos veiksnių dažnis tirtoje populiacijoje PAH pirminė arterinė hipertenzija; CD cukrinis diabetas; KŠL koronarinė širdies liga Tyrimo medžiaga ir metodai Atliktas prospektyvinis anketinis tyrimas individualiai apklausiant pacientus m. Apklausą sudarė originaliai tam paruoštas klausimynas. Ligoniai buvo informuoti, kad apklausa anoniminė, paaiškinta tyrimo eiga ir tikslas, gautas sutikimas dalyvauti tyrime ir leidimas rinkti informaciją iš ligos istorijos tyrimo tikslams.

Informacijos rinkimas buvo suskirstytas į du etapus. Pirmuoju buvo vykdoma individuali žodinė kiekvieno paciento apklausa, renkama ši informacija: demografiniai duomenys, ligos pradžioje pasireiškę simptomai, informacija apie patį įvykį, hospitalizaciją, susirūpinimas ir domėjimasis sveikata.

Antruoju etapu buvo renkama informacija iš ligos istorijos: ŪMI charakteristika, medicininė anamnezė. Apklausta pacientų, iš kurių į galutinę analizę pateko Lyginant kategorinius kintamuosius tarp 2 grupių taikytas χ 2 testas, kiekybinių duomenų tarp grupių palyginimui naudotas Mann-Whitney testas neparametriniams kintamiesiems, siekiant išsiaiškinti rizikos veiksnius, lemiančius uždelstą kreipimąsi į gydymo įstaigą I grupė vs.

II grupėbuvo taikoma binarinė logistinė regresinė analizė. Kiekybiniams kintamiesiems pateikti vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai, kategoriniams kintamiesiems - absoliutūs skaičiai Nprocentinė jų išraiška proc.

Rezultatai Iš apklaustų pacientų galutinėje analizėje dalyvavo 94 94 proc. Pacientų amžiaus vidurkis 64 ± 11 metai, 40 42,6 proc. Laiko, praėjusio nuo simptomų pradžios iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos paieškos mediana 25; 75 procentilės buvo 89; min. MI rizikos veiksnių dažnis ir laiko, praėjusio nuo simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos 2 diagrama. Laiko, praėjusio nuo miokardo infarkto simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos, pasiskirstymo dažnis.

Pagrindinių miokardo infarkto rizikos veiksnių dažnis I ir II grupėje. PAH pirminė arterinė hipertenzija; CD cukrinis diabetas; KŠL koronarinė širdies liga 8 alchoholinė širdies sveikata pagalbos, pasiskirstymas pateikti atitinkamai 1 ir 2 diagramose.

Harry Reidas

Laiko mediana 25; 75 procentilės nuo simptomų atsiradimo iki pirminės koronarinės intervencijos PKI atlikimo buvo ; min. Amžiaus vidurkis tarp grupių nesiskyrė mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas ± 10 m. I ir II grupių kokybiniai demografiniai duomenys ir MI rizikos veiksnių pasiskirstymo dažnis pateikti atitinkamai 1 lentelėje ir 3 diagramoje.

Dažniausias simptomas susirgus ŪMI abejose grupėse 1 lentelė. N Proc. Moteriška lytis 26 46, ,8 0, Gyvena kaime 8 14, ,6 0, Gyvena vienas 16 28, ,3 0, Pagrindinis išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas 7 12,5 9 23,7 0,6 0, ,1 9 23,7 0, 2 lentelė.

Simptomų pasireiškimo dažnio palyginimas tarp grupių pateiktas 2 lentelėje. Visi tirti rizikos veiksniai pateikti 3 lentelėje. Akivaizdu, jog daugeliu ŪMI atvejų pagalbos paieška yra vėlyva, tačiau panašūs rezultatai identifikuojami ir kitose šalyse. Kinijoje atliktame tyrime nustatyta, jog ilgiau nei 1 valandą delsė 70,8 proc.

Description | Santrumpa ieškiklis | Puslapiui

Delsimo laiko mediana 25; 75 procentilės taip pat pasiskirsto nevienodai: mūsų atliktame tyrime 89; min. Prancūzijoje, 65 min. Ispanijoje, min. Jungtinėje Karalystėje, 74 min. Suomijoje, 55 min.

  1. Buvo pasirašytas Susitarimas dėl Nepriklausomų Valstybių Sandraugos sudarymo.
  2. Vitaminų papildas širdies sveikatai
  3. Poliklinikos hipertenzijos gydymas
  4. Так что же ты скажешь.
  5. Mokslas + technologija
  6. В лесу послышались торопливая поступь, тонкий свист, и три темных силуэта со странными ружьями окружили Ричарда.

Vokietijoje, 50 min. Olandijoje, 42 min. Kanadoje ir 50 min. Švedijoje [17], tačiau reikia paminėti, jog pastarajame tyrime buvo vertinamas delsimas iki pagalbos paieškos tik susirgus ŪMI su ST pakilimu ir tik tiems pacientams, kuriems buvo taikoma intraveninė trombolizė, kas lėmė rezultatų skirtumą tarp šio ir mūsų atlikto tyrimo. Įvairios studijos skirtingai nurodo rizikos faktorius, lemiančius ilgesnę sprendimo kviestis medicininę pagalbą trukmę m.

Tokias pačias išvadas galima padaryti ir apie mūsų tyrime identifikuotą rizikos veiksnį simptomų pasireiškimą naktį, jis studijų buvo tiek patvirtintas [19], tiek paneigtas [20]. Kalbant apie kitus tyrime nustatytus rizikos veiksnius gyvenimą kaime didesnis atstumas iki gydymo įstaigossimptomų tapatinimą su kita liga, tai daugelio studijų identifikuoti faktoriai, lemiantys vėlesnį medicinos pagalbos suteikimo laiką [10,12].

Tyrimuose nagrinėjami ir kiti galimi rizikos veiksniai: arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, rūkymas, krūtinės angina, buvęs miokardo infarktas, prieš tai atlikta koronarinė revaskuliarizacija ar širdies šuntavimo operacija, tačiau rezultatai dviprasmiški [18, 21]. Taigi, reikia nepamiršti, kad kiekvienoje šalyje pacientai turi tik jiems būdingas tradicijas, kultūrą, mentalitetą, kurie lemia požiūrį ne mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas į sveikatą, bet ir į pagalbos paiešką susirgus, dėl to rizikos veiksniai, predisponuojantys pavėluotą kreipimąsi medicinos pagalbos, gali labai skirtis kiekvienoje valstybėje.

Šio tyrimo trūkumai ištirta populiacija yra per maža norint nustatyti rizikos veiksnius Lietuvos mastu, be to, tokio pobūdžio analizė visuomet turi bene didžiausią minusą pacientui reikia kuo tiksliau prisiminti, kada ŪMI simptomai prasidėjo, kas gali būti labai subjektyvu. Tačiau tyrimas atskleidė, jog uždelstas kreipimasis medicinos pagalbos aktuali mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas, kuri, remiantis rezultatais, galėtų būti mažinama informuojant visuomenę apie ŪMI klinikinius simptomus, taip gerinant pacientų žinias ir padedant įtarti šią ligą bei užtikrinti ankstesnį kreipimąsi į gydymo įstaigą.

Išvados 1. Pacientai per ilgai delsė mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas nesikreipė medicinos pagalbos susirgus ŪMI.

Identifikuoti šie rizikos faktoriai, lemiantys ilgesnę sprendimo kreiptis medicinos pagalbos trukmę: simptomų pasireiškimas naktį, gyvenimas kaime, simptomų tapatinimas su kita liga. Būtina gerinti visuomenės žinias apie ŪMI klinikinius simptomus, siekiant hirudoterapija kur dėti dėles dėl hipertenzijos šią ligą ir anksčiau pradėti ieškoti medicinos pagalbos. Literatūra 1. Mirties priežastys išankstiniai duomenys Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Lietuvos sveikatos statistika Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Implemention of reperfusion therapy in acute myocardial infarction. A policy statment from the European Society of Cardiology. Eur Heart J. Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal of the golden hour.

Lancet rasilozė su hipertenzija Factors associated with prehospital delays in the presentation of acute stroke in urban China.

Reducing delay in seeking treatment by patients with acute coronary syndrome and stroke: a scientific statement from the American Heart Association Council on cardiovascular nursing and stroke council.

A nursing intervention to reduce prehospital delay in acute coronary syndrome: mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas randomized clinical trial.