Pacientų teisių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros

Turinys

  Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis — asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolė. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.

  hipertenzijos galvos skausmo gydymas

  Atlieka visų nuosavybės formų juridinių ir fizinių asmenų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę, siekiant įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktį teisės aktų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams. Renka ir sistemina medžiagą, susijusią su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių praktika asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės, nepageidaujamų įvykių ir pacientų saugos srityse ir rengia šią medžiagą visuomenės informavimui dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės.

  hipertenzija aukštas kraujospūdis alternatyvus gydymas

  Pagal kompetenciją rengia dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims susijusius su vykdomomis funkcijomis. Teikia rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir pacientų saugai gerinti. Skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja.

  2 hipertenzijos rizika, ką tai reiškia

  Atlieka kitas VASPVT direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis, susijusias su skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

  dietinė soda ir širdies sveikata